Kommande projekt

2022

KLINISK KEMI

20-22 september, 2022 – Kongressen kommer att äga rum på ELMIA i Jönköping Vi hoppas att vi ses fysiskt på plats i Jönköping. Dagarna kommer att bjuda på många intressanta föreläsningar

Skadeplats

21–22 september 2022 – Sveriges största mötesplats för operativ räddningstjänstpersonal. Skadeplats arrangeras av Brandskyddsföreningen, tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar.

Bokmässan

22-25 september, 2022 – Bokmässan 2022 kommer att genomsyras av ytterligare två teman i tillägg till Klimatkrisen. Sydafrika är åter aktuellt som temaland och Crimetime, Sveriges största deckarfestival som arrangerats på Bokmässan sedan 2018, blir i år ett eget tema.

EDAR 6

22-27 September, 2022 – EDAR 6 will be postponed to 2022. New dates are 22-27 September 2022.

ISEC 2022

26 September – 1 October, 2022 – The International Solvent Extraction Conferences have been and continue to be a major gathering of scientists, engineers, operators and vendors from around the world…

ICBM 14

27 – 30 September 2022 – The 14th International Conference on “Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing: Micromagnetic sensors – From design to applications” (ICBM14) will take place between 27 and 30 September 2022 in Stockholm (Sweden), the city of Alfred Nobel, organized...

Persontrafik

25-27 oktober, 2022 – Persontrafik är en av Europas absolut viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum.

drogFokus 2022

Den 26–27 oktober 2022 anordnas drogFOKUS – Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol…

Hushållningssällskapet 2022

31 oktober – 1 november 2022 – Kvalificerad kunskap och rätt rådgivare för just ditt företag. Sök här!

2023

Träffpunkt Idrott

7-9 mars, 2023 – Träffpunkt Idrott är Nordens ledande mötesplats inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. Här möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och media för kompetensutveckling, inspiration och samtal.

SSKR´s nationella kongress

4-5 april, 2023 – Nu är det dags för jubileum, nu är det 10:e gången som vi arrangerar SSKR:s Nationella kongress! SSKR:s 10:e Nationella kongress kommer att hållas Svenska Mässan i Göteborg och riktar sig till Stomiterapeuter, Sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal inom kolorektal- urologisk omvårdnad.

ICOLD Annual Meeting 2023

11-15 June, 2023 – The Swedish National Committee of ICOLD, SwedCOLD, to extend an invitation to host the 90th ICOLD Annual Meeting Gothenburg in June 2023.