Kommande projekt

2023-4

Svensk Audiologisk Konferens 2023

21-22 november – Syftet med en nationell Audiologisk konferens är att främja den audiologiska utvecklingen i Sverige, dela med oss av forskning och utveckling och erbjuda en mötesplats där vi kan mötas i gemensamma intresseområden.

NGWM 36

10-12 Jan – The NGWM continues to be an important venue for earth scientists across Norden to meet, interact and share current research. The meeting will consist of three days of open general sessions covering all aspects of geosciences along with special sessions on designated topics.

RUN Konferens 2024

29 feb – 1 march – RUN-riksdag blir från och med 2024 RUN-konferens. Årets tema är Strategisk kompetensförsörjning i regional samverkan.

GRÄV

22-23 mars – Det årliga Grävseminariet kommer att arrangeras i Gävle den 22-23 mars 2024. Välkomna till den två dagar långa konferensen för att ta del av och inspireras av viktig och granskande journalistik.

Bomorrow 2024

10-11 april – Bomorrow är ett forum för att lära sig mer om och diskutera framtidens hållbara boende tillsammans med offentlig sektor, fastighetsbranschen och Mittuniversitetet.

Åre Risk Event

16 – 18 april – För första gången sedan 2019 genomförs Eventet som ett fysiskt arrangemang i Åre.
Temat denna gång är “Krisberedskap i en föränderlig värld”.

GCPCC

13 – 14 May – Global Conference on Person-Centred Care
Knowledges and Innovations for Health in changes Societies.

Hjälpmedelsriksdagen

14 maj – Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen…

VITALIS

14-16 maj – Nordens ledande eHälsomöte – På Vitalis möts aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.

Svenska Demensdagarna 2024

21-22 maj 2024 samlas vi för 23:a gången under Svenska Demensdagarna. Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens.

OR2024

3-6 juni – OR2024 is an excellent place for companies and organisations that deal with digital asset management, digital storage, research information systems, scholarly publications, open access and open data to be seen and interact with participants.

ECASIA 24

9-14 June – ECASIA is an established international conference series about surface and interface analysis. ECASIA’24, organized by Chalmers University of Technology, covers all aspects of Applications of Surface and Interface Analysis with emphasis on the application of the latest surface-related methods for both fundamental and applied research and technology.

R&D Management

17-19 June – Transforming industries through technology – Digitalization, automatization, electrification, and the quest for sustainability are trends that challenge contemporary industrial structures and will have profound impact on society. Thus, the R&D Management Conference 2024 revolves around…

KOMMEK 2024

14-15 augusti – KOMMEK är sedan 1985 landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. På KOMMEK möts över 2 000 ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer.

EASR 2024

19-23 August – Questions are addressed at the conference “Nature, Ecology and Religious Responses to Climate Change” at the EASR meeting in 2024.

DVSS

12-13 september – Vi är en intresseförening för sjuksköterskor som arbetar inom och/eller är intresserade av dermatologisk och vereologisk omvårdnad. Välkommen till 2024 års utbildningsdagar i Stockholm.

Psifos kompetensdagar 2024

18-20 september – Välkomna till Psifos kompetensdagar för Psykologer i förskola och skola den 18-20 september 2024 i Jönköping

HLR 2024

1-2 oktober – Kongressen HLR2024 erbjuder ett späckat vetenskapligt program under 2 dagar med fokus på …mer info kommer snart.

ST-DAGARNA

9-11 oktober – Den nationella kongressen för Sveriges blivande specialister i allmänmedicin anordnas i år på Nyköping.

drogFOKUS

23-24 oktober – Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Kvalitetsmässan

21-23 november – Kvalitetsmässan är mötesplatsen för alla som leder och utvecklar vår gemensamma välfärd. Sedan 1989 har Kvalitetsmässan presenterat de bästa förnyelseprojekten och bidragit till diskussionerna…

Kunskap & Framtid

23-25 november – Hitta utbildningen. Hitta jobbet. Hitta nya vägar. Besök Kunskap & Framtid den 23-25 november 2023 på Svenska Mässan för värdefulla råd inför framtiden och inspiration till nya spännande studie- och yrkesval.