HLR kongressen

Meetx är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för HLR kongressen på uppdrag av HLR Rådet. hlrkongress.nu

Svenska Demensdagarna

Meetx är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Svenska Demensdagarnas årliga konferens. svenskademensdagarna.se

Reproduktiv hälsa

Meetx är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Svenska Barnmorskeförbundets årliga konferens. sbfkonferens.se

Ett urval av kunder