Frågor & Svar


FAQ

Här  förklarar vi en del av de förkortningar som ofta förekommer inom branschen och uppdaterar löpande med svar på frågor vi ofta får. Vi hoppas att du kan få svar på det du söker, annars kontakta oss så hjälper vi dig!

Vanliga frågor

PCO betyder Professional Conference Organiser och är en fackmässig konferensorganisatör som kan hjälpa dig med allt som gäller möten, konferenser, kongresser.
En PCO som är kontrakterad till en organisation och som följer en kongress från stad till stad och ibland mellan olika länder under flera år.
Ett abstract är en kortare summering av en längre akademisk text. Abstracts är ofta en del av det vetenskapliga innehållet i en kongress.
En Convention Bureau ägs av en stad och arbetar för att hjälpa till att locka möten till staden.