meetx

Meetx och Ordrum i nytt samarbete!

Två insikter har väglett oss: den första är att kommunikation handlar om att få in budskap, inte ut; den andra är att man blir en skicklig kommunikatör av träning, inte genom att lita till sin talang. Erik Mattsson, vd och grundare Ordrum, och Maja Törngren, försäljningsansvarig Meetx.

Meetx har märkt en ökad efterfrågan från sina kunder om hjälp gällande innehållet i deras konferenser. Ofta är frågan hur man kan höja nivån på sin konferens och hur deltagarna skall kunna tillgodogöra sig budskapet på ett ännu bättre sätt. Meetx har nu tagit steget och börjat engagera sig mer i innehållet.

– Genom samarbetet med Erik Mattsson och Ordrum, kan vi på Meetx nu på ett professionellt sätt råda våra kunder hur man på ett enkelt och smidigt vis ökar konferensupplevelsen för deras deltagare. Många gånger kan vi sitta i planeringsmöten med kunder, där de redan på förhand vet vilka föreläsare som drar över tiden och gör att konferensschemat inte hålls. Detta kan vi nu på ett bättre sätt eliminera i och med samarbetet med Ordrum, säger Marie Jacobsson, operativ chef på Meetx.

Meetx personal kommer även att genomgå en utbildning under våren för att man skall bli ännu mer kunnig inom innehållsplanering av konferenser. Det blir en heldags workshop, som utmynnar i att man sätter upp mål där man på några konferenser ska talarträna ett antal talare. Sedan utvärderas detta bland konferensdeltagarna för att få fram om de märker någon skillnad och om de uppfattar innehållet på ett bättre sätt.

– Vi har valt att samarbeta med Meetx då de har samma syn på möten som vi. Ett möte handlar om att få människor att mötas, och då måste man fokusera också på mötets innehåll, på mötesformerna, mötesledningen och mötesdesignen. Dessutom har Meetx någon unikt: det personliga bemötandet hos en liten byrå i kombination med den stora byråns resurser och erfarenhet, säger Erik Mattsson på Ordrum.

För frågor kontakta:
Marie Jacobsson, operativ chef, Meetx
Email: marie.jacobsson@meetx.se
Telefon: 0701–61 68 13