Suicidprevention 2017 – konferens om självmord till Göteborg

Den 12–13 september 2017 arrangeras den elfte upplagan av den nationella konferensen Suicidprevention på Svenska Mässan i Göteborg. MEETX har valts som konferensbyrå och projektleder, sköter deltagaradministrationen och hanterar sekretariatet för hela konferensen.

JAN BESKOW

Arrangör är Suicidprevention i Väst SPIV, i samarbete med bl a Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten.

Runt 1 500 människor tar livet av sig varje år.
– Dessutom går det ungefär tio självmordsförsök på varje självmord. Så problemet är gigantiskt, säger psykiatern Jan Beskow.

Konferensen vänder sig till alla som professionellt eller ideellt möter suicidala personer, d v s personer som plågas av ångest, depression och suicidtankar.
– Läget är annorlunda nu än tidigare, säger Jan Beskow.
– Många vågar prata om självmord, vilket gör att de som behöver hjälp kan berätta om det och få just den hjälp de behöver. Det är också en förutsättning för effektiv suicidprevention.

Att återupprätta suicidala personer handlar om att lyssna till deras erfarenheter, hjälpa dem att själva bedöma sin suicidrisk och utveckla sin förmåga att hantera sin suicidalitet.
På konferensen berättar personer om sin egen erfarenhet av suicidalitet. Professor Konrad Michel från Schweiz och flera andra bidrar med djupare förståelse för berättelsens betydelse.

En stor del av konferensen ägnas åt barn och ungdomar, bl a om integrering av ensamkommande flyktingbarn. Bl a medverkar professor Barbara Stanley vid Columbia University i USA, världsledande kring förståelse av känsligt instabila ungdomar som skär sig.
Andra programpunkter är digitala metoder för att mäta humörsvängningar, suicidprevention på nätet, hjärnan och suicidalitet och självmord bland män.

Under konferensens andra dag vidgas perspektivet ytterligare.
Ett seminarium handlar om mobila team och snabba utryckningar av blåljuspersonal. Ett annat om olika åtgärder för att hindra självmord genom skydd på broar, stängsling och övervakning av banområden.
– Nollvisionen har varit framgångsrik inom trafiken men inte inom suicidpreventionen, säger Jan Beskow.
– Det beror på den målmedvetna och finansierade forskningen och utvecklingsarbetet utifrån ett systemperspektiv inom trafiken, medan forskningen inom suicidprevention varit individinriktad.
På konferensen diskuterar också representanter för olika myndigheter hur suicidpreventionen ska kunna utvecklas, inte minst genom finansiellt stöd.

__________________________________________________________________________________

 

Årets tema: Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord
Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Varje dag. Året om. Tio gånger fler gör ett suicidförsök och ytterligare tio gånger fler överväger att ta sitt liv.

Suicidprevention angår oss alla och etableras nu successivt som en fråga för hela samhället, en fråga som diskuteras öppet av allt fler människor, inom allt fler områden och på allt fler arbetsplatser.
Under konferensen presenteras därför nya perspektiv, ny vetenskap och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Vi bjuder också in till inkluderande samtal om hur vi tillsammans tar nästa steg för att skapa en mer effektiv suicidprevention i hela Sverige. Som deltagare får du möjlighet att aktivt delta i samtal, utbyta personliga erfarenheter och knyta livsviktiga kontakter.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar i människonära verksamheter, professionellt eller ideellt. Konferensen riktar sig också till politiker, myndigheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde. Vi välkomnar även företagsledare, privata arbetsgivare och privatpersoner.

LÄS MER OM KONFERENSEN >>

LÄS MER OM SUICIDPREVENTION >>

För frågor kontakta:
Jan Beskow, professor, psykiater och vetenskapligt ansvarig. Tfn 0709-64 05 61.