Abstract & Programhantering

Abstract & Programhantering

Abstract & Programhantering


Sweden MEETX

Nyckeln till ett framgångsrikt vetenskapligt möte är ett vetenskapligt program av hög kvalitet. Organisationskommittén ansvarar för att genomföra denna viktiga uppgift, mycket ofta inom en begränsad tid. Genom att låta MEETX stå för vetenskapligt stöd och abstract-hantering så underlättas denna process. Alla abstracts lämnas in online, det ger en mer generös tidsplan för granskningsprocessen och tillåter författarna att göra ändringar och tillägg. MEETX finns med under hela processen- från hantering och bedömning till publikation.

Abstract & Programhantering