Abstracthantering


Sweden MEETX

MEETX använder ett väl utvecklat & beprövat on-line system som används för administration av det vetenskapliga programmet och för att ge support till den vetenskapliga kommittén.

På ett tidigt stadium hålls ett möte mellan den vetenskapliga kommittén och abstractansvarig person från MEETX för att diskutera den vetenskapliga strukturen, ta fram en tidsplan, call for abstract text och skapa online formulär. MEETX övervakar sedan inlämnings processen och sköter all korrespondens med författare.

Alla abstract bedöms online och MEETX förser program kommittén med rapporter, statistik och underlag för att sätta ihop det vetenskapliga programmet.

MEETX meddelar alla författare besked om godkännande samt presentationsdetaljer.