Program & Trycksaker


Sweden MEETX

MEETX tar fram produktionsplan för publikationer (program på hemsida, program- och abstract bok, kongress App etc.) med tid- och ansvarsfördelning. Vi förser förläggare/grafisk designer med texter och data från MEETX Abstract System för produktion av ev. abstractbok.