VIP & Talarhantering


Sweden MEETX

MEETX gör i samråd med den vetenskapliga kommittén en tidplan för distribution av inbjudningar och information till talare och sköter sedan hanteringen kring detta med utskick, bekräftelser, insamling av titlar, mottagande av ev. abstract, teknisk information, förmånsförteckning och hantering av ev. arvoden och reseräkningar.