Ekonomi & Budgetering


Sweden MEETX

Låt MEETX sköta den ekonomiska hanteringen av ert projekt. I samråd med er upprättar vi en budget och har kontinuerlig uppföljning av denna under projektets gång. Att kontinuerligt ha koll på projektets ekonomi är avgörande för utfallet och underlag för beslut som ska tas löpande. Med den långa erfarenhet våra projektledare har av olika projekt kan vi rådgiva er i budgetarbetet och den löpande ekonomiska hanteringen.

Vi tar hand om betalning av leverantörsfakturor och löner, sköter bokföring och redovisning av moms etc. samt redovisar löpande så att ni som kund har full insyn i projektets räkenskaper. Vi gör en ekonomisk samanställning efter projektets avslut när samtliga intäkter och kostnader reglerats.

Under deltagarhantering kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa till med hantering av registreringsavgifter.