Logistik & Planering


Sweden MEETX

Låt MEETX ta ett helhetsgrepp om projektets logistik och planering. Vi upprättar en tidsplan och arbetsfördelning, deltar i planeringsmöten, bokar lokaler och prisförhandlar dessa, samordnar beställningar av catering, teknik, skyltar, dekorationer etc.

Inför genomförande samordnar vi konferensmaterial, praktisk information till deltagarna, sätter upp registrering och konferenssekretariat samt är med på plats och säkrar genomförandet av projektet.

Låt oss sköta det praktiska så kan ni fokusera på innehållet!