Marknadsföring


Sweden MEETX

Det är viktigt att nå ut till potentiella deltagare, samarbetspartners, sponsorer, utställare och andra inom konferensens målgrupp. MEETX kan utifrån vår erfarenhet av att hantera många olika typer av konferenser och kongresser inom olika områden rådgiva och konsultera er i hur ni som arrangör kan nå ut på bästa möjliga sätt till er målgrupp.

Det är viktigt att budskapet och marknadsföring av konferensen eller kongressen är väl genomtänkt. Vi arbetar med leverantörer som har specialistkunskaper av konferensbranschen och som kan producera allt från en grafisk design, konferenslogga och modern responsiv hemsida till trycksaker. Allt för att kommunicera ert budskap på bästa sätt till er målgrupp.

Utnyttja er konferens för nätverkande före, under och efter! MEETX kan rådgiva er i hur ni kan jobba med sociala medier.