Kommunikationskarnevalen 2021

Meetx PCO
14-15 april, 2021
Kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras varje år. Syftet är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd – Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Tanken är även att presentera forskning och utveckling inom området för kommunikationsstöd genom både teori och praktisk verksamhet.
Kommunikationskarnevalen arrangeras parallellt med Leva och Fungera 2021.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: https://kommunikationskarnevalen.se/