Hållbarhet

Meetx arbetar för hållbarhet – från helhet till detaljer

Hållbarhetsarbetet och engagemanget hos Meetx bygger på en successiv anpassning av verksamheten och strävan efter att integrera hållbarhetsaspekten i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ställer tydliga krav om hållbarhet på våra samarbetspartners och verkar aktivt för att påverka våra kunders engagemang för hållbarhet. Summan av alla åtgärder leder vårt hållbarhetsarbete framåt och innebär att ständiga förbättringar uppnås både internt och externt.


Lyssna till vår seniora projektledare – Anna Sundström berätta om hur vi arbetar med hållbara konferenser

Vi tänker hållbarhet!

För Meetx är det självklart med en verksamhet som genomsyras av hållbarhetstänkande. Vi hushållar med resurser och använder i största möjliga mån förnybara naturresurser i vår produktion och administration. Vi skall skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Meetx anser det vara vår plikt att säkerställa att även de konferenser vi hanterar, så långt det är möjligt, är hållbart godkända utifrån de behov kunden har. Vi utgår från tre fokusområden: projektledning/konsultation, anläggning och marknadsföring.

Meetx vill verka för att öka hållbarhetstänkandet före, under och efter konferensen, och arbetar dagligen med att säkerställa att alla våra leverantörer, anlitade anläggningar, catering, m fl levererar hållbara lösningar och produkter.

Bild på broshyren handboken för hållbara konferenser

Meetx ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest hållbara lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster så att de står i samklang med samhällets olika hållbarhetsmål och följer relevanta lagar kopplade till dessa mål.

Meetx arbetar som möteskonsulter och vill utbilda och uppmärksamma sina kunder om hur man hållbarhetscertifierar sin konferens. Som rubriken anger vill vi också belysa detaljerna, dvs få våra uppdragsgivare att ställa sig frågan: Vad kan jag göra för att min konferens skall bli mer hållbar?

Handbok för hållbara konferenser

HÅLLBARHET & SAMHÄLLSANSVAR

 

Sweden Meetx AB ingår i Svenska Mässan koncernen och följer därför koncernens hållbarhetspolicy, både för det interna och externa arbetet. Det innebär att hållbarhet står i ständigt fokus i koncernens alla verksamheter. Hållbarhet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Meetx Miljöpolicy
Meetx Miljöpolicy

Meetx Miljödiplom
Meetx Miljödiplom

Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas
Svensk Miljöbas

Svenska Mässan koncernens Hållbarhetspolicy
Hållbarhetspolicy

Läs mer om Svenska Mässan koncernens hållbarhetsarbete
Svenska Mässan

Svenska Mässan koncernens Samhällsengagemang

Svenska Mässan koncernen stödjer organisationer och projekt som på en lokal nivå verkar för goda syften.

Våra samarbetspartners:
Göteborgs Räddningsmission hjälper människor i samhällets utkant.
raddningsmissionen.se

El Sistemas Vänner i Göteborg är en ideell förening med rötter i Venezuela som använder musik för att skapa en positiv social förändring i barns liv.
elsistema.se