Sponsring och utställarhantering

Budget & paketering

Då utställning och sponsorskap är en förutsättning i många fall för att kunna genomföra en kongress är de viktigt att tänka igenom flera aspekter. Vi på Meetx kan stötta er med att ta fram en budget för utställning och sponsorpaketen samt göra en riskanalys på olika scenario, skräddarsy utställar- och sponsorpaket.

Försäljning av utställarplatser och sponsorpaket

Meetx har lång erfarenhet av att arbeta med sponsorer och utställningar i samband med möten, konferenser och kongresser och har bra upplägg som vi anpassar efter respektive konferens och dess behov. Vi är uppdaterade om dagens regelverk gällande sponsring av medicinska kongresser och vad som krävs för att ni som arrangör ska vara en attraktiv samarbetspartner.

Koordinering, logistik, planering och uppföljning

Koordinering, logistik och planering för en utställning samt för sponsorer kan vara tidskrävande för arrangörer som er. Vi på Meetx erbjuder en effektiv arbetsmetod där vi tar hand om allt från inbjudningar till förhandling och kontrakt med utställare och sponsorer. Vi tar hand om faktureringen och förbereder praktiska detaljer som manualer, planlösning och logistik. Med vår hjälp säkerställs en smidig genomförande på plats.

 

Leadscanning

Lead scanning ger utställarna möjlighet att skanna besökarnas namnskyltar och samla in värdefulla kontaktuppgifter samt göra minnesanteckningar. Genom realtidskontroll och enkel dataexport till Excel kan utställarna snabbt följa upp och analysera sina leads. Detta verktyg ökar utställarnas nöjdhet och effektivitet, vilket i sin tur höjer konferensens värde.

 

Skicka förfrågan