Om oss

Teamet nära er med lång erfarenhet

Våra projektledare har lång erfarenhet och stor kompetens av att arrangera vetenskapliga möten.
Meetx personal arbetar alltid i team och i nära samarbete med våra kunder för att kunna hantera komplexa utmaningar och hitta innovativa lösningar för varje specifik konferens. Ni kopplas samman med en projektledare som fungerar som er kontaktperson och är den som driver arbetet framåt, upprättar tidsplaner och sköter ekonomiska avstämningar. Beroende omfattning har projektledaren en eller flera koordinatorer med specifik kompetens till sin hjälp.

Stark ekonomisk stabilitet

Meetx är ett dotterbolag inom Svenska Mässan koncernen och ägs till 100% av Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsen har varit verksam sedan 1918 och har en stark ekonomisk stabilitet. Svenska Mässan Stiftelsen är ekonomiskt fristående vilket innebär att vi inte har några ägare eller investerare, all finansiering sker på egna meriter och allt överskott återinvesteras i koncernen.

Läs mer om Svenska Mässan koncernen här

Vetenskapligt fokus

En unik och trygg del för er som kund är att Meetx har en dedikerad avdelning med lång erfarenhet av att säkerställa det vetenskapliga innehållet på konferensen för att få ett så kraftfullt program som möjligt. Här är vi ett stöd i arbetet med programmet för er från start till mål. Läs mer om vår tjänst “abstracts”.

Läs mer om Abstracts här

Utveckling i fokus

Meetx fokuserar på utveckling och att ta våra kunders möten till nästa nivå. Varje konferens är unik och vi strävar ständigt efter att identifiera utvecklingsområden för att maximera ert budskaps räckvidd till fler deltagare. Med vår omfattande kunskap och erfarenhet från tidigare konferenser driver vi utvecklingen av ert möte framåt, i nära samarbete med er.

Hållbarhet

Vi fokuserar på att guida och vägleda våra kunder till att genomföra så hållbara och miljövänliga konferenser som möjligt. Att ta medvetna beslut och inkludera hållbarhetsfrågor i projektet är en del av vår process. Genom utbildning och hårt arbete kan vi stolt säga att vi har engagerade och kunniga medarbetare och vi kan guida er som kund rätt i dessa frågor.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Vår vision

Meetx strävar efter att vara din självklara partner vid behov av konferensarrangör (PCO), genom att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar som säkerställer framgångsrika och hållbara konferenser.

Fullskalig PCO

Meetx är en fullskalig PCO (Professional Congress Organiser) som gör att ni kan fokusera på ert mötes vetenskapliga innehåll. Med vårt tjänsteutbud och erfarenhet kan ni vara trygga med att planeringen och samordningen av det praktiska som rör mötet genomförs med flexibilitet och hög kvalitet. Meetx bildades 2014 och har genom åren arrangerat ett flertal lyckade vetenskapliga konferenser runt om i Sverige.

Se våra genomförda möten här

Skicka förfrågan