SSKR´s nationella kongress

Meetx PCO

20 – 21 april, 2021

Nu är det dags för jubileum, nu är det 10:e gången som vi arrangerar SSKR:s Nationella kongress!
Kongressen riktar sig till Stomiterapeuter, Sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal inom kolorektal- urologisk omvårdnad.

Temat kommer att vara; Hur möter vi framtiden inom vården?
Programmet kommer att innehålla föreläsningar med stomiterapeuter, sjuksköterskor, läkare samt andra aktuella föreläsare inom ämnet. Det finns stora möjligheter att skapa kontakter, besöka vår utställning och se de nya produkterna på marknaden för vårdprofessionen inom kolorektal- och urologisk omvårdnad.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: sskr/envent.trppus.net