Svenska Demensdagarna 2023

Meetx PCO

24-25 maj

Samlas vi för 22:a gången under Svenska Demensdagarna. Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens. Dagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att mötas tvärprofessionellt och vi är nu många som delar med oss till varandra av kunskap och erfarenhet.

Plats: Conventum, Örebro
Mer information:  svenskademensdagarna.se