Projektledning

Projektledning

Projektledning


Sweden MEETX

En erfaren projektledare leder och samordnar projektet och dess projektgrupp. Projektledarens uppgift är att tillsammans med er, utforma riktlinjer för de tjänster som är offererade och skall levereras.

Genom ett proaktivt arbete hjälper vi till att sätta tydliga mål, handlingsplan och budget för mötet, konferensen och kongressen. Vi hjälper till att generera det resultat som krävs för att säkra det specifika mötet men även för framtida arrangemang.

Tjänster Projektledning