Effektiv registrering och ökad säkerhet - Print on Demand

I samarbete med Datafångst kan Meetx erbjuda en modern och smidig hantering för inpassering och registrering av deltagarna på plats som vi kallar Print on Demand. Effektiv registrering och ökad säkerhet!

Det fungerar så att deltagaren får en bekräftelse i sin mail inför konferensen och ett sms innehållande en streckkod och en välkomnande hälsning när de är på väg till konferensen. Namnskylten och eventuella biljetter printas ut när besökaren kommer till konferensen och scannar streckkoden från bekräftelsen eller sms.

Den stora fördelen med Print on Demand är att deltagarna kan ändra i sina anmälningar fram till de kommer och registreras på plats och Meetx kan fokusera på att ge deltagarna service istället för att förbereda och dela ut namnskyltar. Som kund kan man också följa status på anmälningar och se exakt vilka och hur många personer som registrerats.

Att ligga i framkant och erbjuda en modern teknisk lösning för våra kunder är viktigt och det är helt i linje med Meetx miljö- och hållbarhetspolicy. Vi vill också göra det så enkelt som möjligt för deltagarna.

Kolla in filmen ovan och se hur Meetx kan hjälpa dig att ligga i framkant med din konferens.

Print on demand