Meetx affärschef om registrering i samarbete med Trippus

 

Första intrycket är väldigt viktigt för deltagaren till konferensen.

Som arrangör av en konferens eller kongress vill man göra allt för att underlätta för deltagaren som skall anmäla sig.
Detta är oftast första kontaktpunkten deltagaren får med konferensen eller kongressen. Om dem får en bra första upplevelse i detta skede har man med största sannolikhet skapat ett förtroende.
Det skall vara enkelt, smidigt och överskådligt utan att behöva göra avkall på funktionalitet eller informationsintag.

Målet är att få så många deltagare som möjligt till sin konferens eller kongress. Samtidigt vill man skapa och behålla en relation till dem som anmäler sig.
Om registreringsprocessen är enkel samt lätt att förstå för deltagaren ökar man chanserna avsevärt att få fler registrerade deltagare till sitt möte.

För att ett registreringssystem skall hålla en bra kvalité bör man kunna hantera många olika delar av registreringsprocessen i samma flöde. Man vill ha ett sömlöst förfarande.
Detta kan man utan omsvep göra i Trippus plattform.

I deras webbaserade system skapar man på kort tid ett intuitivt och visuellt snygg anmälningsformulär där deltagaren får möjlighet att planera och anmäla sitt konferensdeltagande i ett och samma flöde.

Titta och lyssna på filmen där vår affärschef, Maja Törngren berättar mer om vårt arbete med registrering på Meetx samt om samarbetet med Trippus.