Meetx i samarbete med RISE – Lösningar för klimatsmarta evenemang, en del i FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030

 

Att miljö och hållbarhet är en hjärtefråga för oss på Meetx är för många känt, men att vi också är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kanske inte alla hade koll på.
Så sent som fredagen den 31 mars 2023 fick vi dessutom vår miljödiplomering förnyad i ett år till!

Vi alla har ett ansvar att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, inom vår industri måste därför vi se till att varje konferens, kongress eller möte sker på ett så hållbart sätt som möjligt.
Meetx ansvar är att informera, coacha, stötta och utbilda våra kunder i vilka miljö och hållbara val vi kan göra tillsammans för just deras specifika möte för att bidra på mest optimalt sätt.

Med våra resurser, kunskap och engagemang är det således helt naturligt att ta del i RISE innovationsprojekt som ämnar att ta fram en verktygslåda för klimatsmarta evenemang.
Vi är naturligtvis otroligt stolta och glada över att vi får chansen att vara med i detta projektteam som består av några av näringslivets största företag som har ett gediget miljö och hållbarhetsfokus.

I spetsen för projektet sitter Kristina Holmgren, forskare på RISE och enheten elektromobilitet. Läs mer här om samarbetet

Hur kan vi arbeta smartare med miljö och hållbarhet i samband med evenemang och vad betyder det

Klimatsmarta evenemang är en hörnsten i arbetet mot en mer hållbar värld. Som en global utmaning påverkas världen av klimatförändringar och miljöförstöring, vilket leder till hot mot mänsklig hälsa, ekonomisk utveckling och den biologiska mångfalden. För att möta dessa utmaningar är det nödvändigt att ta fram innovativa lösningar och skapa evenemang som bidrar till FN:s hållbarhetsmål 2030.

Att skapa klimatsmarta evenemang är en viktig del av detta arbete. Det handlar om att reducera koldioxidutsläpp, minska avfall och utveckla hållbara transportmetoder, med mera. Att planera klimatsmarta evenemang bidrar till en mer hållbar framtid, och det är något som är möjligt när vi arbetar tillsammans med denna gemensamma målsättning.
Så vad betyder det att planera klimatsmarta evenemang?

Det betyder att tänka igenom alla steg i planeringsprocessen för att minska en evenemangs miljöpåverkan. Detta innebär att välja lokaler som är nära eller som är enkla att välja ett hållbart transportsätt till, att välja mat och dryck som är ekologiskt och säsongsbetonat, att återanvända eller använda komposterbara tallrikar och bestick, m.m. Tänka efter hur mycket energi som förbrukas och möjligheter att använda förnybar energi etc.

meetx pco
En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att involvera deltagarna i planeringsprocessen. Att engagera deltagare och skapa interaktiva evenemang som involverar människor och främjar lärande kan bidra till att skapa engagemang på ett sätt som är både meningsfullt och roligt.

Dessa hållbara evenemang ger inte bara en konkret och betydande påverkan på miljön, de kan också bidra till en positiv samhälls- och affärsutveckling. Genom att involvera företag, samhällsorganisationer och lokala intressenter kan vi utveckla en och annan utvecklingsstrategi som stödjer hållbarhet, vilket kommer att gynna både hela samhället och verksamheten. Hållbara evenemang kan också främja utbildning, medvetenhet och engagemang genom att ge deltagare möjlighet att lära sig om de senaste trenderna och initiativen inom hållbarhet.

Kort sagt, klimatsmarta evenemang är en viktig del i arbetet för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030. Genom att tänka igenom varje steg i planeringsprocessen kan små insatser förändra världen. Detta gäller såväl enskilda små events som de stora. En hållbar framtid kräver en engagerad massa – bli en del av lösningen genom att planera era events med en smartare miljöplan!

Några viktiga tips att ha i åtanke på vägen i planeringen

1. Planera noga: För att minimera miljöpåverkan är det viktigt att planera i förväg. Genom att identifiera vilken typ av evenemang som ska genomföras, vilka besökare som kommer att vara där och vilken typ av resurser som behövs kan man ta bättre beslut för att skapa ett mer klimatsmart evenemang.

2. Inköp: Välj leverantörer för tex. konferens/mötesanläggning, hotell, restauranger som arbetar aktivt med att minska klimatavtryck och miljöpåverkan, det bidrar då även till att minska ditt evenemangs klimatavtryck. En certifiering eller diplomering är ett kvitto på detta och gör det lättare för dig som kund att veta att någon tredjepartsgranskat leverantörens miljö oh hållbarhetsarbete. Välj i möjligaste mån bort inköp av produkter såsom give aways etc. och om inköp görs, säkerställ att produkter är miljöriktiga, är producerade på ett fättvist sätt för dem som arbetar och har en certifiering eller diplomering.

3. Ta hänsyn till transport: Att välja en plats som är lättillgänglig för besökare och som enkelt kan nås med kollektivtrafik eller cykel kan minska klimatpåverkan betydligt. Att uppmana besökare att resa tillsammans eller erbjuda en buss som tar besökare direkt till platsen kan också vara en lösning.

4. Mat: Maten som serveras på evenemanget kan ha en stor inverkan på dess klimatpåverkan. Att använda lokala, ekologiska och säsongsmässiga ingredienser är ett enkelt sätt att minska utsläppen. Dessutom kan man välja återanvändbara tallrikar, bestick och glas i stället för engångsprodukter.

5. Dryck: Precis som med maten är det av stor vikt att låta valet falla på ekologiska och närproducerade alternativ utöver vatten. Sveriges största tillgång (än så länge) är vårt vatten. Därför uppmuntrar vi att servera vanligt kranvatten så långt det går. Ett ytterligare steg i detta är också att Kranmärka ett evenemang. Läs mer här om vad det innebär och hur man går till väga.

6. Energi: Att använda energieffektiva belysningssystem och ha i åtanke att elanvändningen kan också ha en betydande inverkan på klimatet. Genom att använda förnybar energi, exempelvis solenergi kan man skapa mer hållbara evenemang.

7. Avfallshantering: Att ha en välplanerad avfallshantering med återvinning och sortsinsamling på plats kan minimera klimatpåverkan från evenemanget.

meetx pco
Att arrangera klimatsmarta evenemang är inte bara bra för miljön utan även för besökarnas hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att se över alla detaljer som kan påverka miljöpåverkan så att vi kan skapa hållbara evenemang även i framtiden.

Läs mer här om FN:s globala mål för hållbar utveckling – 2030

Om ni vill höra mer om hur vi på Meetx arbetar med miljö och hållbarhet i samband med konferenser, kongresser och möten eller om ni går i tankarna om att miljödiplomera ert nästa event är ni varmt välkomna att kontakta oss. meetx.se/forfragan/