Klimatsmarta och hållbara evenemang – En del av FN:s globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Klimat, miljö och hållbarhetsfrågorna engagerar alla på ett eller annat sätt och oss på Meetx i synnerhet.

Som PCO (professionell konferensarrangör) har vi stora möjligheter till att påverka och uppnå dessa mål. Inom mötesindustrin är det många som samverkar för att främja hållbar konsumtion och produktion samt för att bekämpa klimatförändringarna.

När vi arrangerar våra konferenser och kongresser har vi starkt inflytande på våra kunder i vilka val dem har möjlighet att göra för att främja till att dessa målen nås.

Läs mer om hur Meetx arbetar och bidrar till att nå FN:s globala hållbarhetsmål i vårt senaste nyhetsbrev:

Läs nyhetsbrev