Pressmeddelande: Meetx vinner förtroendet att arrangera KTH:s vetenskapliga konferenser och kongresser

Göteborg, 2023-12-18

 

– Meetx, en av Sveriges främsta professionella konferensarrangörer (PCO), tillkännager idag att dem återigen vinner upphandlingen som avser att leverera vetenskapliga konferenser och kongresser till Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Efter en konkurrensutsatt process har Meetx framgångsrikt säkrat avtalet för att arrangera och koordinera KTH:s vetenskapliga konferenser och kongresser till ett värde av ca. 6 miljoner.

Avtalet träder i kraft omedelbart och har en initial giltighetsperiod på 2 år, med möjlighet till två förlängningar om vardera 1 år.

Meetx har mellan åren 2019–2023 varit KTH:s professionella konferensarrangör och vinner återigen förtroendet att få arrangera deras vetenskapliga konferenser och kongresser framöver.

 

KTH lämnar följande motivering i tilldelningsbeslutet för upphandlingen:

“Meetx har genom sitt anbud samt kompletterande inkomna handlingar visat att de har den kompetens och erfarenhet som KTH efterfrågat och förväntar sig av vinnande leverantör. “

 

Detta partnerskap markerar en fortsättning på ett långvarigt samarbete mellan Meetx och KTH, där företagets engagemang för att leverera högkvalitativa, hållbara och innovativa konferenslösningar har varit av avgörande betydelse. Genom att erbjuda skräddarsydda arrangemang, banbrytande teknik och en djup förståelse för vetenskapliga möten har Meetx lagt grunden för sin position som en av de ledande aktörerna inom konferens och kongressarrangemang.

 

Maja Törngren, Affärschef för Meetx säger:

“Vi är enormt stolta över att återigen bli valda som KTH:s partner för att skapa hållbara och effektiva vetenskapliga möten.
Det är en ära att fortsätta stödja KTH i deras strävan att skapa en plattform för kunskapsutbyte och innovation inom den akademiska världen”.
Det finns med största sannolikhet många goda anledningar och argument varför vi återigen vinner avtalet. Men vi tror att de främsta är att vi är en trygg samarbetspartner med påvisat framgångsrik miljö och hållbarhetsarbete som ligger helt i linje med KTH:s hållbarhetsarbete och hållbarhetsmål.”  

 

Avtalet kommer att omfatta en rad spännande konferenser och kongresser som spänner över olika vetenskapliga områden, där fokus ligger på att främja diskussioner, dela forskning och skapa möjligheter för nätverkande och samarbete.

 

För ytterligare information om detta samarbete och för frågor om kommande evenemang, vänligen kontakta:

Maja Törngren Affärschef, Meetx E-post: [email protected] Telefon: 031 – 708 86 90

 

Om Meetx: Meetx är en ledande aktör inom mötesindustrin, specialiserad på att arrangera vetenskapliga konferenser och kongresser för både nationella och internationella kunder.
Med en djup förståelse och erfarenhet inom teknik, vetenskap och affärsbehov strävar Meetx alltid efter att leverera högkvalitativa evenemangsupplevelser som överbryggar kunskap och nätverkande.

 

Meetx är idag även upphandlad konferens och kongressarrangör för Jönköping University och Mittuniversitetet.

De har även långt samarbete och arrangerar kongresser för bland annat Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning (HLR-Rådet), Svenska Barnmorskeförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Besök gärna Meetx hemsida för mer information.