2022 Brandkonferensen

11-12 maj, 2022
Konferensen arrangeras av Brandskyddsföreningen, SBB, MSB samt årets värdorganisation Gävle kommun Brandkonferensen. Brandkonferensen riktar sig till verksamhetsledare inom räddningstjänsten, politiker med arbetsområden som berör räddningstjänstfrågor, verksamhetsutvecklande och förebyggande positioner inom räddningstjänsten samt övriga aktörer inom räddningstjänst.

Plats: Gävle
Mer information: brandskyddsforeningen.se