Åre Risk Event

meetx pco

16-18 april

För första gången sedan 2019 genomförs Eventet som ett fysiskt arrangemang i Åre.
Temat denna gång är “Krisberedskap i en föränderlig värld”.

Plats: Holiday Club i Åre
Mer information:  are-risk-event