Bomorrow 2024

meetx pco

10-11 april

Bomorrow är ett forum för att lära sig mer om och diskutera framtidens hållbara boende tillsammans med offentlig sektor, fastighetsbranschen och Mittuniversitetet.

I0-11 april genomför vi femte upplagan av Bomorrow, en mötesplats om framtidens hållbara boende. Konferensens tema 2024 är stadsutveckling i de stora etableringarnas tider med delspår inom etablering/stadsutveckling och social hållbarhet. Här får du möta flera inspiratörer och experter på området som delar med sig av erfarenheter, forskning och tankar om framtidens boende.

Plats: Clarion Hotel, Sundsvall
Mer information:  miun.se/bomorrow