Bomorrow

26-27 april 2022

Mötesplatsen för framtidens boende

Välkommen till Bomorrow den 26-27 april 2022! Årets tema är “Social hållbarhet – så får vi trygga och attraktiva bostadsområden”. Hur kan man bygga utomhusmiljöer för ökad trivsel och trygghet, hur kan man jobba med uterum, växter, vatten, lek, idrott och konst? Hur kan man bygga om ett befintligt bostadsområde för ökad social hållbarhet? Det är några av frågorna som vi hoppas få ökad kunskap om i årets konferens.

Plats: Sundsvall (på Metropol)
Mer information: https://www.hsb.se/sodra-norrland/om-hsb/bomorrow/