drogFokus 2022

Arrangör för eventledning

26-27 oktober, 2022
Den 26–27 oktober 2022 anordnas drogFOKUS – Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Plats: Elmia; Jönköping
Mer information: www.drogfokus.nu