drogFOKUS

meetx pco

23-24 oktober

Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Plats: Karlstad CCC
Mer information:  drogfokus.nu