FEKIS 2021

Meetx PCO

13-14 oktober, 2021
Temat för årets konferens är: Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi

Plats: Chalmers Johanneberg, Göteborg
Mer information:  www.gu.se/evenemang/fekis2021