HLR 2024

meetx pco

1-2 oktober

Kongressen HLR2024 erbjuder ett späckat vetenskapligt program under 2 dagar med fokus på …mer info kommer snart.

Plats: TBA
Mer information:  hlrkongress.nu