Klinsim

Konferensarrangör Meetx

23-25 March, 2022

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering.

Anläggning: Länssjukhuset, Kalmar
Mer information: klinsim.se