KOMMEK 2024

meetx pco

14-15 augusti

KOMMEK är sedan 1985 landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. På KOMMEK möts över 2 000 ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer.

KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Skåne och Malmö stad i samarbete med Malmömässan.

Vi ser fram emot att välkomna er 14-15 augusti 2024!

Plats: Malmömässan, Malmö
Mer information:  kommek.se