Neurologiveckan 2019

Meetx PCO
13 – 17 maj, 2019
Svenska Neurologiveckan är ett samarrangemang mellan Svenska Neurologföreningen, Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten.

Plats: Scandic Triangeln, Malmö
Mer information: neurologiveckan.se