Njurmedicinskt Vårmöte

meetx pco

8-10 maj

Vårmötet arrangeras av Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterske förening och Svensk Njurmedicinsk Förening tillsammans med Njurmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Plats: Scandic Hotel Central, Göteborg
Mer information:  njurmedicinsktvarmote.se