Nordic Architecuter Fair

15 – 16 oktober, 2019
Nordic Architecuter Fair är den nordiska arenan för framtidens arkitektur och stadsplanering. Under mötesplatsen sammanstrålar arkitekter, stadsplanerare, miljöstrateger, politiker, byggherrar och leverantörer för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera?

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: nordicarchitecture.se