Nordiska Skolledarkongressen - Digital konferens

Meetx PCO
24 – 25 november, 2020
Programmet för Nordiska Skolledarkongressen 2020 tar upp flera av de mest brännande frågor som möter skolledare idag, som kompetensförsörjning, arbetsmiljö, hållbarhet, digitalisering och skolans likvärdighet. Dessutom blir det diskussioner om skärmtid, källkritik och näthat. Två fullmatade dagar med intressanta och inspirerande talare.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: skolledarkongressen.se