Nordiska Skolledarkongressen


13 – 14 mars, 2018
Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen, som arrangeras vartannat år, vänder sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Den startades 1997 och samlar numera 1.400 deltagare från hela Norden.
Nordiska Skolledarkongressen arrangeras av Sveriges Skolledarförbund och Bok & Bibliotek.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: skolledarkongressen.se