Nordiska skolledarna

professionell konferensarrangör - Meetx
Exklusiv mötesplats för skolledare.
På Nordens ledande mötesplats för skolledare samlas rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Programmet erbjuder två innehållsrika dagar med intressanta och inspirerande talare från skolans värld, forskning och näringsliv.

Plats: Svenska mässan i Göteborg
Mer information: https://skolledarkongressen.se/