Persontrafik

25-27 oktober, 2022

Persontrafik är en av Europas absolut viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum.

Plats: Stockholmsmässan, Stockholm
Mer information: https://www.persontrafik.se/