Skadeplats

21–22 september, 2022
Sveriges största mötesplats för operativ räddningstjänstpersonal. Skadeplats arrangeras av Brandskyddsföreningen, tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar.

Plats: Viktoria Hotell & Konferens, Uppsala
Mer information: brandskyddsforeningen.se