Surgicon

meetx pco

5-7 maj 2021
Surgicon

Surgicon-projektet grundades 2010 i Sverige med målet att hitta vetenskapligt baserade metoder för kirurgisk utbildning och då minska undvikbara kirurgiska komplikationer.

Idag är Surgicon ett viktigt globalt nätverk med kända ledare från olika kirurgiska specialiteter.

Plats: Digital
Mer information:  surgicon.org/