Svenska Demensdagarna 2022

Meetx PCO

11-12 maj, 2022
Svenska nätverket för demenskunskap arbetar för att öka den gemensamma kunskapen, som är en förutsättning för att hjälpa patienter och anhöriga på ett professionellt sätt.

Plats: TBA
Mer information: svenskademensdagarna.se