Svenska Demensdagarna 2022

Meetx PCO

11-12 maj, 2022
Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens. Svenska nätverket för demenskunskap arbetar för att öka den gemensamma kunskapen inom demens, som är en förutsättning för att hjälpa patienter och anhöriga på ett professionellt sätt.

Plats: Conventum, Örebro
Mer information: svenskademensdagarna.se