Switch

meetx

5 maj, 2021
ELFACK – Switch

Välkommen till el- och energibranschens framtidsarena! SWITCH är en framåtblickande mötesplats inriktad på omställning och förändring driven av teknikskiften och digitala tjänster, där nya och mogna företag kan mötas kring behoven i ett framtida hållbart samhälle.

SWITCH är katalysatorn för att implementera strategier och visioner inom el- och energibranschen. Mötesplatsen arrangeras i digitalt format 5 maj, som en upptakt inför ELFACK 2022. Meetx levererade den digitala plattformen – OnAir som konferensen sändes i.

Plats: Digital
Mer information: elfack.com/switch