Minska matsvinnet på konferenser och kongresser: En Hållbar Guide

 

Konferenser och kongresser är fantastiska tillfällen att utbilda sig, nätverka och inspireras. Allt som oftast ingår det också måltider i form av lunch och fika under dessa tillfällen. Maten är en stor del av helhetsupplevelsen för deltagarna och ska vara både genomtänkt och självklart hållbar. Meetx, professionell konferensarrangör (PCO) har hållbarhet högt upp på agendan och här delar vi med oss om hur man kan arbeta både effektivt och kreativt för att minska matsvinn på konferenser och kongresser med många deltagare.

1. Planera noggrant
Ingen förberedelse är överflödig när det handlar om att minska matsvinnet på en konferens eller kongress. Börja med att noga planera menyerna. I samband med anmälan till konferensen eller kongressen får deltagaren möjlighet att meddela både allergier och eventuella kostpreferenser. Den personliga informationen hanteras varsamt av en PCO och används endast i syfte till att ta hänsyn och tillgodose deltagarens önskningar, preferenser och hälsa. Att känna till så mycket detaljer som möjligt i förväg gör det enklare att beräkna portioner och minska överflödig mat.

2. Måltidsbeställningar efter behov
En av de vanligaste orsakerna till matsvinn på evenemang är överbeställning. Att arbeta med en erfaren professionell konferensarrangör (PCO) både underlättar och stöttar dig som kund i denna process. Just på grund av den långa erfarenheten och expertisen som en PCO har gör att dem snabbt och enkelt kan göra en realistisk beräkning av det faktiska deltagarantalet som kommer att ta del av varje måltid och fika. På detta sätt ökar chanserna till att undvika överskott av mat.

3. Minska förpackningsmaterialet
Det betyder att tänka igenom alla steg i planeringsprocessen för att minska en evenemangs miljöpåverkan. Detta innebär att välja lokaler som är nära eller som är enkla att välja ett hållbart transportsätt till, att välja mat och dryck som är ekologiskt och säsongsbetonat, att återanvända eller använda komposterbara tallrikar och bestick, m.m. Tänka efter hur mycket energi som förbrukas och möjligheter att använda förnybar energi etc.
meetx pco
4. Donationer till välgörenhet
Om du har mat över som inte kan tas med, överväg att donera den till en lokal välgörenhetsorganisation. Detta är ett fantastiskt sätt att minska matsvinnet samtidigt som du hjälper dem som är i behov. Ofta har redan större konferensanläggningar etablerade samarbeten med lokala organisationer eller aktörer för detta ändamål.

5. Utbilda deltagarna
För att minska matsvinnet på konferenser och kongresser är det viktigt att involvera deltagarna. Ge dem information om matsvinnets påverkan på miljön och samhället. Detta kan öka medvetenheten och uppmuntra till mer ansvarsfulla matval.

6. Optimerad bufféhantering
Om din konferens har en buffé, se till att den är välorganiserad. Placera mindre portioner i början av buffén och fyll på efter behov. Detta gör det mindre frestande för deltagarna att ta mer än de kan äta.

7. Smarta portioner
Ibland kan små förändringar göra stor skillnad. Erbjud mindre portionsstorlekar och uppmuntra deltagarna att be om en andra portion om de vill ha mer. Detta minskar risken för att maten blir över.

8. Matavfallskompostering
Om möjligt, kan man inrätta en matavfallskompostering på plats. Matavfallet kan användas för att producera kompost, som i sin tur kan användas för att förbättra jordkvaliteten och minska behovet av kemiska gödningsmedel.

9. Utvärdera och förbättra
Efter konferensen eller kongressen är det viktigt att utvärdera hur väl matsvinnet hanterades. Samla feedback från deltagarna och leverantörer och använd den informationen för att förbättra dina hållbarhetsåtgärder till nästa evenemang.
Att minska matsvinnet på konferenser och kongresser är inte bara ett steg mot att skapa en mer hållbar värld, det är också ett sätt att visa ansvar och medvetenhet om de globala utmaningarna vi står inför. Genom att följa dessa riktlinjer kan vi alla bidra till att göra våra evenemang mer miljövänliga och samtidigt njuta av läckra måltider utan att känna skuld. Läs mer här om hållbara evenemang>>>

Meetx har hållbarhet och miljö högt upp på vår agenda. Vi har ett gediget hållbarhetsarbete med vår hållbarhetsansvarig Anna Sundström i spetsen. Under året genomför vi gemensamma utbildningstillfällen internt för att hålla oss uppdaterade om nyheter och hur vi kan arbeta smartare med miljö och hållbarhet på våra konferenser och kongresser.

Vi arbetar endast med anläggningar, hotell och leverantörer som motsvarar våra egna och kunders behov och krav för att kunna leverera hållbara konferenser hela vägen från start till mål.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här>>>

Kontakta oss för att prata om hur vi tillsammans kan göra din nästa konferens både mer hållbar och miljövänlig.