Träffpunkt Idrott

professionell konferensarrangör - Meetx
22-24 mars
Träffpunkt Idrott är Nordens ledande mötesplats inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. Här möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och media för kompetensutveckling, inspiration och samtal.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: https://traffpunktidrott.se