Utställning

Det finns många positiva aspekter att vinna på att arrangera en väl samordnad utställning. Meetx har lång erfarenheten att få det att fungera smidigt och effektivt. Då utställning och sponsorskap är en förutsättning i många fall för att kunna genmföra en kongress hjälper Meetx er med de bästa och mest ekonomiska lösningarna för att konferensen i sin helhet skall bli så bra som möjligt.

Framgångsrika partnerskap

Utställar- och sponsorintäkter är viktiga för många konferenser och vi hjälper er att skapa långsiktiga relationer med organisationer och företag.

Försäljning av utställarplatser och sponsorpaket

Meetx har lång erfarenhet av att arbeta med sponsorer och utställningar i samband med möten, konferenser och kongresser och har bra upplägg som vi anpassar efter respektive konferens och dess behov. Vi är uppdaterade om dagens regelverk gällande sponsring av medicinska kongresser och vad som krävs för att ni som arrangör ska vara en attraktiv samarbetspartner.

Koordinering logistik och planering

Vi gör skräddarsydda utställar- och sponsorpaket, skapar inbjudan, förhandlar och kontrakterar utställare och sponsorer samt fakturerar. Vi förbereder det praktiska för utställningen såsom manualer, planlösning, logistik, uppbyggnad och är med och säkrar genomförandet på plats.