Konferenser & Kongresser


Kommande projekt 2019


Sweden MEETX PCO

Röntgenveckan 2019


17 – 20 september, 2019
10 år efter vår förra röntgenvecka hälsar vi er återigen välkomna till Jönköping och Elmia. Temat i år är ”Guldkorn”- vi hoppas att ni skall få massor med sådana att ta med er hem. Alltså konkreta idéer som man kan införa på sin klinik redan på måndag veckan efter. Sån’t vi alla kan ha nytta av i vardagen, för att hjälpa våra patienter och remittenter.

Plats: Jönköping Congress Center Elmia
Mer information: rontgenveckan.seSweden MEETX PCO

Socialt byggande


18 – 19 september, 2019
Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet. Inför våren 2019 planeras en konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper) med särskilt fokus på självbyggeri. För att generera en förändring inom området är målet med konferensen att alla ska få en gemensam bild av det aktuella kunskapsläget kring socialt byggande och självbyggeri. Konferensen ska synliggöra och diskutera olika former för socialt byggande och självbyggeri och inspirera och stimulera till ett fortsatt arbete med frågan.

Konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri syftar till att:

  • Sprida relevant och aktuell forskning från Sverige och internationellt
  • Visa på praktiska och aktuella exempel från Sverige och andra delar av världen
  • Uppmärksamma och skap diskussion på policynivå om förutsättningar (möjligheter och hinder) och för socialt byggande och självbyggeri.

Plats: Chalmers Johanneberg, Göteborg
Mer information: socialtbyggande.seSweden MEETX PCO

CRITIS 2019


23 – 25 september, 2019
CRITIS 2019 continues the tradition of bringing to forth innovative research in the field of critical (information) infrastructures protection (C(I)IP), exploring ideas that address challenges to resilience and societal safety, and fostering the dialogue with stakeholders.

CRITIS 2019 aims at bringing together researchers, professionals from academia, critical (information) infrastructure operators, industry, defence sector and governmental organisations working in the field of the security of critical (information) infrastructure systems.

Plats: Linköping
Mer information: critis2019.on.liu.seSweden MEETX PCO

HLR 2019


24 – 25 september, 2019
Det är viktigt att alla som arbetar inom HLR-området har goda kunskaper om prevention, tidiga insatser, fortsatt behandling under och efter hjärtstopp.

På kongressen kommer nya riktlinjer och nya Svenska utbildningsprogram att presenteras. Du kommer även att ta del av den senaste vetenskapen som ligger till grund för utbildningsprogrammen, presenterad av välrenommerade Svenska och internationella föreläsare.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre
Mer information: hlrkonferens.seSweden MEETX PCO

Bokmässan


26 – 29 september, 2019
Bokmässan är Nordens största mötesplats för bok- och biblioteksbranschen och är ett spännande evenemang för såväl en branschpublik som allmänhet. Ingen annan bokmässa i världen erbjuder ett lika omfattande seminarieprogram. Förutom seminarierna hålls program på mässans olika scener. I montrarna pågår aktiviteter hela dagarna, och där finns fack- och skönlitteratur, läromedel, barnböcker, serier, tidskrifter och mycket mer.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: bokmassan.seSweden MEETX PCO

Suicidprevention – 12:e nationella konferensen


2 – 3 oktober, 2019
Årets tema: Tillsammans för livet!
Fyra personer dör varje dag i självmord i Sverige. Mänskliga tragedier och omfattande lidande följer med varje dödsfall. Samtidigt vet vi att det finns effektiva och väl prövade metoder som gör det möjligt att förebygga och förhindra suicid.
Suicidprevention är en samhällsfråga som angår oss alla. Inom allt fler områden växer ett engagemang och en vilja att delta och bidra.
Den nationella konferensen för suicidprevention är en mötesplats för alla som vill vara med och förebygga självmord. Programmet fyller vi med goda exempel från olika verksamhetsområden, varvat med personliga berättelser och erfarenheter, ny kunskap och den senaste forskningen.

Plats: Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping
Mer information: suicidprevkonferens.seSweden MEETX PCO

Nordic Architecuter Fair


15 – 16 oktober, 2019
Nordic Architecuter Fair är den nordiska arenan för framtidens arkitektur och stadsplanering. Under mötesplatsen sammanstrålar arkitekter, stadsplanerare, miljöstrateger, politiker, byggherrar och leverantörer för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera?

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: nordicarchitecture.seSweden MEETX PCO

Nordic Property Expo


15 – 16 oktober, 2019
Nordic Property Expo är den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch.

Syftet med mötesplatsen är att agera helhetslösning för dig inom fastighetsbranschen samt samla branschens ledande aktörer och leverantörer. Här sprider vi kunskap, väcker debatt och skapar möjligheter att knyta nya kontakter för lönsamma affärer. Tillsammans bygger vi en spännande och dynamisk nordisk region.

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: propertyexpo.seSweden MEETX PCO

Logistik och transport


7 – 8 november, 2019
Logistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens med fokus på alla er som ansvarar för ett varuflöde. Du kan var beslutsfattare på ett varuägande bolag, importör eller exportör av varor. Du kanske är grossist, detaljist, e-handlare eller någonting däremellan. Vi vänder oss också till alla er som producerar och utvecklar transporter och logistiktjänster.

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: logistik.toSweden MEETX PCO

Kvalitetsmässan 2019


12 – 14 november, 2019
Kvalitetsmässan är årets största, och viktigaste, mötesplats för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Det gäller tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande.

Kvalitetsmässan ger dig tillgång till det du behöver för att efter tre dagar i Göteborg kunna åka hem och skapa en ännu bättre verksamhet. Som vanligt erbjuder vi deltagarna en helhetsupplevelse. Toppolitiker blandas med innovativa nytänkare, forskare med toppchefer och utvecklingsmänniskor från hela Sverige med personer från övriga världen som bidrar till att lyfta blicken globalt.

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: kvalitetsmassan.seSweden MEETX PCO

6th EMA Education Conference


29 – 30 november, 2019
The very foundation of good midwifery practice is an excellent midwifery education. Within Europe, we have a lot in common but also differences regarding both education and practice. During two days we will learn more from educational research, share expertise with each other and learn more about future innovations and challenges in midwifery education.

Plats: Clarion Hotel & Conference Malmö Live
Mer information: emaeducation2019.se