Konferenser & Kongresser


Kommande projekt 2020


Sweden MEETX PCO

Träffpunkt Idrott


17 – 19 mars, 2020
På Träffpunkt Idrott samlas Nordens alla beslutsfattare, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. Ta chansen att ställa frågor till idrottens makthavare, hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna och produkterna och kompetensutveckla dig själv och ditt team.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: traffpunktidrott.seSweden MEETX PCO

Gräv 2020


20 – 21 mars, 2020
Föreningen Grävande Journalisters årliga grävseminarium är en av de största och mest uppskattade träffarna för svenska journalister.
Årets tema är “Motstånd”.

Den granskande journalistiken lever i allra högsta grad, men motståndet ökar. Faktaresistens har blivit ett begrepp och journalister utsätts för hot och hat. . I många länder riskerar reportrar sina liv för den granskande journalistiken.

Plats: Kalmarsalen, Kalmar
Mer information: gravseminariet.se/Sweden MEETX PCO

Nätverksträff Signs of safety


31 mars – 1 april, 2020
Signs of Safety har på allvar fått fäste inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige och en praktik som förändrar det sociala arbetet på djupet används i fler och fler kommuner. Många kommuner är intresserade av fullskalig implementering av Signs of Safety inom alla socialtjänstens verksamhetsområden. Syftet med konferensen är att lära av varandra, skapa nätverk och utbyta erfarenheter. Alla presentationer är av praktiker för praktiker och vår ambition är att lyfta fram röster från familjer och från socialarbetare. Signs of Safetys vision är att lösningarna för barns säkerhet och trygghet bäst skapas av barnets familj och nätverk.

Inbjudan riktar sig till både chefer och praktiker. Signs of Safetys förändringsteori och verktyg används inom alla nivåer i organisationerna och det nyfikna, frågande förhållningssättet är grundläggande i en tillitsbaserad lärande organisation.

Plats: Jönköping Congress Center Elmia
Mer information: hemsida kommer inom kortSweden MEETX PCO

Neurologiveckan 2020


4 – 8 maj, 2020
Svenska Neurologföreningen arrangerar Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer att ha stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning.

Plats: Hotel At Six, Stockholm
Mer information: neurologiveckan.seSweden MEETX PCO

Power Circle Summit 2020


5 – 6 maj, 2020
Power Circle Summit är energisektorns mötesplats. Detta är konferensen som samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för kunskaps- och idéutbyte med syftet att lyfta tankar kring teknik och opinion som påverkar energimarknaden.

Plats: Stockholm Münchenbryggeriet
Mer information: pcsummit.seSweden MEETX PCO

Svenska Demensdagarna 2020


13 – 14 maj, 2020
Svenska nätverket för demenskunskap arbetar för att öka den gemensamma kunskapen, som är en förutsättning för att hjälpa patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. 2020 genomförs den årliga konferensen i Norrköping.

Plats: Louis De Geer, Norrköping
Mer information: svenskademensdagarna.seSweden MEETX PCO

Reproduktiv hälsa 2020


18 – 19 maj, 2020
Vår mötesplats för kunskap och kompetens inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, inom mödrahälsovård, förlossningsvård, eftervård, gynekologi och abortvård, vid ungdomsmottagningar.

Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm
Mer information: sbfkonferens.seSweden MEETX PCO

Biblioteksdagarna


19 – 20 maj, 2020
Svensk biblioteksförenings årsmöte och konferens, Biblioteksdagarna, är de ledande branschdagarna i bibliotekssverige. Det är ett stort och självklart evenemang för alla med biblioteksanknytning; från minsta biblioteksfilial till stora universitetsbibliotek och beslutsfattare inom sektorn. Konferensen samlar årligen flera hundra deltagare för att diskutera biblioteksfrågor ur olika aspekter, med nationella och internationella perspektiv, lyssna på intressanta föreläsningar, delta i workshops och paneldiskussioner. Evenemanget ger möjligheter att både hålla sig informerad och själv bidra med kunskap.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: biblioteksforeningen.seSweden MEETX PCO

IASSIST 2020


19 – 22 maj, 2020
There is a rapidly growing interest in working with open research data in Sweden, and international collaborations are becoming more and more important to make it happen. The Swedish National Data Service (SND) is therefore happy to welcome all participants to the annual IASSIST conference in Gothenburg in 2020.

As a national research data repository governed by a consortium consisting of seven Swedish universities and working in agreement with over 30 institutions, SND has the potential to reach a large number of researchers who could gain from the knowledge exchange and experiences of IASSIST.

The conference theme, “Data by Design: Building a Sustainable Data Culture”, emphasizes two core values embedded in the culture of Gothenburg and Sweden: design and sustainability. We invite you to explore these topics further, and discuss what they could mean to data communities.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: iassist2020.orgSweden MEETX PCO

Beyond 2020 – World Sustainable Built Environment Conference


9 – 11 June, 2020
At BEYOND 2020, we have the ambition of creating the missing link between the UN Sustainable Development Goals and the built environment. We will cross the boundaries of knowledge, share top-level expertise and merge it, to shape the future of the built environment. Together with you.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: beyond2020.seSweden MEETX PCO

IMC 17, 2020


22 – 25 June, 2020
International Mobility Conference Gothenburg 2020
Årets tema: Challenges for an inclusive society

Plats: Göteborgs Universitet
Mer information: imc17Sweden MEETX PCO

ICTTP 2020


24 – 27 August, 2020
On behalf of the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) and the Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER) we welcome you to the seventh International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP) on the 25-27th of August 2020 in Gothenburg, Sweden.

Plats: Conference Centre, Göteborg
Mer information: icttp2020.seSweden MEETX PCO

Psifos Kompetensdagar 2020


9 – 11 September, 2020
Psykologerna i Malmö kommun bjuder tillsammans med yrkesföreningen för psykologer i förskola och skola (Psifos) in till Psifos kompetensdagar 2020.

Plats: Scandic Triangeln, Malmö
Mer information: Psifos-KompetensdagarSweden MEETX PCO

DVSS 2020


17 – 18 september, 2020
2020 ses vi i Lund för årsmöte och utbildningsdagar.

Plats: Grand Hotel, Lund
Mer information: hemsida kommer inom kortSweden MEETX PCO

Bokmässan


24 – 27 september, 2020
Tre teman på Bokmässan 2020: Sydafrika, LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur

Bokmässan 2020 har tre teman: Sydafrika, som är temaland och Guest of Honour, samt temasatsningarna LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur.

Sydafrika och Sverige har nära relationer och starka förbindelser som sträcker sig tillbaka till 60-talet, då Sverige bidrog med politiskt och humanitärt stöd i kampen mot apartheid. Mässansvarig Frida Edman påtalar att temasatsningen inte minst handlar om att lyfta dagens berättelser från ett litteraturrikt land med elva officiella språk, en framväxande kvinnokamp och många unga poeter.

Formellt är National Library of South Africa och Sydafrikas kulturdepartement, The Department of Sport, Arts and Culture, partners till Bokmässan när Sydafrika blir hedersgäst. Programmet kommer också att byggas tillsammans med en rad organisationer från civilsamhället, däribland Olof Palme Center och Svenska Kyrkan.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: bokmassan.seSweden MEETX PCO

Fekis ämneskonferens 2020


14 – 15 oktober, 2020
Info kommer snart…

Plats: Handelshögskolan, Göteborg
Mer information: hemsida kommer inom kortSweden MEETX PCO

Drogfokus 2020


18 – 19 november, 2020
drogFOKUS är den största nationella konferensen inom ANDT-området. Den omfattar såväl alkohol, narkotika, dopning som tobak. Konferensen är en unik plats för nätverkande och arrangeras vartannat år. Syftet är att presentera det senaste inom kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård, behandling, tillgänglightsbegränsning och brottsbekämpning. I arrangörsgruppen ingår ett flertal myndigheter och organisationer inom ANDT-området.

Plats: Elmia. Jönköping
Mer information: drogfokus.nu