Konferenser & Kongresser


Kommande projekt 2019


Sweden MEETX PCO

SEIZURES AND STROKE 2019


20 – 22 februari, 2019
1st international congress on epilepsy in cerebrovascular disease.
Cerebrovascular disease is one of the most common causes of epilepsy and a frequently encountered comorbidity in epilepsy practice. Recent studies have demonstrated that poststroke epilepsy (PSE) is common and associated with an increased risk of death. Seizures can also be the first manifestation of cerebrovascular disease. The last years have seen a surge in research on PSE, with advances in prediction, prevention, epidemiology, and treatment. Nonetheless, many issues remain unsolved. The congress will gather experts in the field for scientific discussions and state-of-the-art updates on management of seizures in the context of cerebrovascular disease.

Plats: Wallenberg Conference Centre, Göteborg
Mer information: seizuresandstroke.comSweden MEETX PCO

D- Congress 2019


7 mars, 2019
D-Congress arrangeras av Svensk Digital Handel och Svenska Mässan i Göteborg. Med 2000 deltagare, 120 utställare och 40 talare är vi Sveriges största e-handelsevent. Hela ekosystemet inom den digitala handeln i Sverige är samlade under en dag för att lyssna på inspirerande talare, byta erfarenheter och knyta nya affärskontakter.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: dhandel.se/d-congress-2019Sweden MEETX PCO

KlinSim 2019


21 – 22 mars, 2019
Info kommer snart.

Plats: Norrköping
Mer information: klinsim.se/2019Sweden MEETX PCO

Nationell Biobankskonferens 2019


26 – 27 mars, 2019
För andra gången anordnar Biobank Sverige en nationell biobankskonferens. Under dagarna samlas runt 250 deltagare för att presentera och diskutera biobanksfrågor i Sverige. Vi får information om sjukvårdsintegrerad biobankning, den nya biobankslagen och ISO-standarden, IT-innovationer, den nationella satsningen Biobank Sverige, aktuell forskning och mycket mer. Under kvällens middag finns det möjlighet att fortsätta diskussionerna med kollegor från hela landet.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: biobanksverige.seSweden MEETX PCO

Kommunikationskarnevalen


27 – 28 mars, 2019
Västsvenska kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras varje år. Kommunikationskarnevalens grundtanke är allas rätt till kommunikation. Tema för 2019 är Delaktighet – samtalspartnern som möjliggörare.

Karnevalens syfte är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd – Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Tanken är även att presentera forskning och utveckling inom området för kommunikationsstöd genom både teori och praktisk verksamhet.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: Hemsida kommer snartSweden MEETX PCO

Psykologikonferensen 2019


28 – 29 mars, 2019
På Psykologikonferensen 2019 har vi valt evidens och etik i praktiken som övergripande tema. Ett tema som inte bara ligger till grund för Sveriges största mötesplats för dig som studerar, forskar och praktiserar psykologi, utan också som förutsättning för hela yrket.

Plats: Clarion Hotel, Stockholm
Mer information: Psykologikonferensen 2019Sweden MEETX PCO

Radiodays Europé


31 mars – 2 april, 2019
Radiodays Europe (RDE) is about radio´s future, but also about sharing experiences from the best of radio today. Success stories, digital advances, journalism, new research and business models, from across the globe. The mission is to spread good ideas and to make better radio for our listeners.
RDE is about the radio market and with new players entering the audio business. And the digital challenges that rapidly are changing the way people consume information and entertainment and the disruption of present business models.

Plats: SwissTech Convention Center STCC, Lusanne
Mer information: radiodayseurope.comSweden MEETX PCO

SSKR 9:e nationella kongress


3 – 4 april, 2019
Kongressen riktar sig till Stomiterapeuter, Sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal inom kolorektal- urologisk omvårdnad. Denna gång kommer vi även att bjuda in stomiterapeuter och andra intresserade från våra nordiska grannländer.
Program/tema: Fokus framtid
Program områden: Digitala lösningar en del av framtiden! Prehabilitering Kirurgisk behandling i nutid och framtid, Medicinsk behandling i nutid och framtid.
Det finns stora möjligheter att skapa kontakter, besöka vår utställning och se de nya produkterna på marknaden för vårdprofessionen inom kolorektal- och urologisk omvårdnad.

Plats: Scandic Triangeln, Malmö
Mer information: sskr.nuSweden MEETX PCO

GRÄV 2019


5 – 6 april, 2019
Föreningen Grävande Journalisters årliga grävseminarium är en av de största och mest uppskattade träffarna för svenska journalister.
Årets tema är “Spräng gränserna – samarbete för bättre gräv”.
För vad är bättre än olika former av samarbete för att göra grävet och granskningarna ännu bättre?

Plats: Kalmarsalen, Kalmar
Mer information: gravseminariet.seSweden MEETX PCO

ISSTT 2019


14 – 17 april, 2019
The 30th International Symposium on Space Terahertz Technology.
Millimeter, submillimeter and Terahertz technologies and components for applications in astronomy, planetary and Earth science and remote sensing.

Plats: Lindholmen Conference Center, Göteborg
Mer information: isstt2019.comSweden MEETX PCO

Idrottsmedicinskt Vårmöte 2019


25 – 26 april, 2019
2019 är det dags igen för Göteborg och Idrottsmedicin väst att anordna det årliga vårmötet för Svensk Förening för Fysiskt Aktivitet och Idrottsmedicin. Intressanta föreläsningar om det senaste inom svensk idrottsmedicin.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: www.idrottsmedicinvast.seSweden MEETX PCO

Power Circle Summit 2019


7 maj, 2019
Power Circle Summit är energisektorns mötesplats. Detta är konferensen som samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för kunskaps- och idéutbyte med syftet att lyfta tankar kring teknik och opinion som påverkar energimarknaden.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: pcsummit.seSweden MEETX PCO

Neurologiveckan 2019


13 – 17 maj, 2019
Svenska Neurologiveckan är ett samarrangemang mellan Svenska Neurologföreningen, Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten.

Plats: Scandic Triangeln, Malmö
Mer information: neurologiveckan.seSweden MEETX PCO

Biblioteksdagarna 2019


16 – 17 maj, 2019
Svensk biblioteksförenings årsmöte och konferens, Biblioteksdagarna, är de ledande branschdagarna i bibliotekssverige. Det är ett stort och självklart evenemang för alla med biblioteksanknytning; från minsta biblioteksfilial till stora universitetsbibliotek och beslutsfattare inom sektorn. Konferensen samlar årligen flera hundra deltagare för att diskutera biblioteksfrågor ur olika aspekter, med nationella och internationella perspektiv, lyssna på intressanta föreläsningar, delta i workshops och paneldiskussioner. Evenemanget ger möjligheter att både hålla sig informerad och själv bidra med kunskap.

Plats: Helsingborgs Konserthus, Helsingborg
Mer information: biblioteksforeningen.seSweden MEETX PCO

Svenska Demensdagarna 2019


16 – 17 maj, 2019
Svenska nätverket för demenskunskap arbetar för att öka den gemensamma kunskapen, som är en förutsättning för att hjälpa patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. 2019 är det återigen dags att genomföra den årliga konferensen i Malmö, då även med 20 års jubileum.

Plats: MalmöMässan, Malmö
Mer information: svenskademensdagarna.seSweden MEETX PCO

Vitalis 2019


21 – 23 maj, 2019
Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts drygt 5000 representanter ifrån kommun, landsting, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Konferensprogrammet erbjuder ca 200 föreläsningar kring digitaliseringens möjligheter i upp till sju parallella spår och på utställningen visar runt 200 utställare produkter och tjänster inom området.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: vitalis.nuSweden MEETX PCO

IAGG-ER 2019


23 – 25 maj, 2019
On behalf of the International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region we welcome you to Gothenburg and the 9th IAGG-ER congress to present and share findings, ideas and innovations on multidisciplinary perspectives of ageing and the life-course. The congress theme is ‘Towards Capability in Ageing – from cell to society‘.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: iagger2019.seSweden MEETX PCO

IDMC 12


10 – 14 june, 2019
For the first time, the IDMC meeting will be held in Sweden in the city of Gothenburg. We are looking forward to a scientifically interesting and important meeting with leading scientists in the field of Myotonic Dystrophy from all around the world. Together, we will present, share and discuss new scientific achievements. We welcome you all to Sweden and hope that we together will make an unforgettable IDMC-12 meeting.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: idmc12.orgSweden MEETX PCO

SCANDEM 2019


11 – 14 juni, 2019
It is a great pleasure to welcome you to the SCANDEM 2019 conference – the 70th annual meeting of the Nordic Microscopy Society! SCANDEM 2019 is designed to bring experts, researchers, technicians and exhibitors together from different imaging modalities to stimulate knowledge exchange and the formation of new collaborations.

Plats: Conference Center Wallenberg, Göteborg
Mer information: scandem2019.seSweden MEETX PCO

PODCAST DAY 2019


13 juni, 2019
Back for a third year, for the first year PODCAST DAY moves away from it’s launch city Copenhagen, to the exciting Podcast hub of London, home of the British Podcast Awards.
Bringing back speaker from the world of Podcasting. This year PODCAST Day by Radiodays Europe will once again be covering all topics related to podcasting – content, monetizing podcasts, creating a new podcast, future forecasts and much more.

Plats: King’s Palace, London
Mer information: radiodayseuropepodcastday.comSweden MEETX PCO

EATAW2019


2 – 4 juli, 2019
The theme of EATAW2019 invites contributions that explore and problematize the possibilities and challenges of academic writing as a place of intersections. Such intersections may include academic writing across and beyond disciplinary audiences as well as the hybridization of academic writing genres.

Other intersections would be: academic writing as a site of intercultural communication, academic writing by translingual writers and in multilingual societies, academic writing in digitalized settings, including digital genres, and blended learning.

Plats: Chalmers Johanneberg, Göteborg
Mer information: eataw.eu/conferences.htmlSweden MEETX PCO

IAVSD 2019


12 – 16 august, 2019
The IAVSD Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks is a leading international symposium bringing together researchers, scientists and engineers from academia and industry in the field of ground vehicle dynamics to present and exchange their latest ideas and breakthroughs.

Plats: Lindholmen Conference Centre, Göteborg
Mer information: iavsd2019.seSweden MEETX PCO

Nordic Rheology Conference


21 – 23 august, 2019
The conference covers all aspects and areas of rheology. Industrial case studies and academic research papers are both welcome. The aim is to bring together and enhance the exchange of knowledge between researchers, users, application specialists and instrumentation manufacturers in Nordic countries and beyond.

The NRC2019 highlights the rheology of cellulose systems relating to the use in polymer composites, coatings, paper, pulp, pharmaceuticals, food, etc. The pulp and paper industry is important in the Nordic countries and special attention will, therefore, be given to this field. Other subjects of special interest for NRC2019 include food, polymeric materials and bio-applications.

Plats: Chalmers Johanneberg, Göteborg
Mer information: nordicrheologysociety.org/NrcSweden MEETX PCO

EAC 2019


25 – 30 august, 2019
Join colleagues from all areas of aerosol science at EAC2019. Take the opportunity to challenge your brain, create a new networks, and maintain existing relations. EAC2019 will feature five main themes corresponding to the EAA working groups, in addition to selected special topics.

The EAC conferences are traditional meeting places and an exciting discussion forum for scientists from around the world working with basic aerosol research, development of aerosol techniques or applying one of its several techniques in a rich variety of scientific topics. The topics include nanotechnology, combustion aerosols, chemistry and physics of aerosols, medicine (inhalation, exposure and health), instrumentation, as well as indoor and ambient aerosols.

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: eac2019.seSweden MEETX PCO

Psifos Kompetensdagar 2019


11 – 13 september, 2019
Psykologerna i Västerås kommun bjuder tillsammans med yrkesföreningen för psykologer i förskola och skola (Psifos) in till Psifos kompetensdagar 2019.

Plats: The Steam Hotel, Västerås
Mer information: psykologforbundet.seSweden MEETX PCO

Röntgenveckan 2019


17 – 20 september, 2019
10 år efter vår förra röntgenvecka hälsar vi er återigen välkomna till Jönköping och Elmia. Temat i år är ”Guldkorn”- vi hoppas att ni skall få massor med sådana att ta med er hem. Alltså konkreta idéer som man kan införa på sin klinik redan på måndag veckan efter. Sån’t vi alla kan ha nytta av i vardagen, för att hjälpa våra patienter och remittenter.

Plats: Jönköping Congress Center Elmia
Mer information: rontgenveckan.seSweden MEETX PCO

Socialt byggande


18 – 19 september, 2019
Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet. Inför våren 2019 planeras en konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper) med särskilt fokus på självbyggeri. För att generera en förändring inom området är målet med konferensen att alla ska få en gemensam bild av det aktuella kunskapsläget kring socialt byggande och självbyggeri. Konferensen ska synliggöra och diskutera olika former för socialt byggande och självbyggeri och inspirera och stimulera till ett fortsatt arbete med frågan.

Konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri syftar till att:

  • Sprida relevant och aktuell forskning från Sverige och internationellt
  • Visa på praktiska och aktuella exempel från Sverige och andra delar av världen
  • Uppmärksamma och skap diskussion på policynivå om förutsättningar (möjligheter och hinder) och för socialt byggande och självbyggeri.

Plats: Chalmers Johanneberg, Göteborg
Mer information: socialtbyggande.seSweden MEETX PCO

CRITIS 2019


23 – 25 september, 2019
CRITIS 2019 continues the tradition of bringing to forth innovative research in the field of critical (information) infrastructures protection (C(I)IP), exploring ideas that address challenges to resilience and societal safety, and fostering the dialogue with stakeholders.

CRITIS 2019 aims at bringing together researchers, professionals from academia, critical (information) infrastructure operators, industry, defence sector and governmental organisations working in the field of the security of critical (information) infrastructure systems.

Plats: Linköping
Mer information: critis2019.on.liu.seSweden MEETX PCO

HLR 2019


24 – 25 september, 2019
Det är viktigt att alla som arbetar inom HLR-området har goda kunskaper om prevention, tidiga insatser, fortsatt behandling under och efter hjärtstopp.

På kongressen kommer nya riktlinjer och nya Svenska utbildningsprogram att presenteras. Du kommer även att ta del av den senaste vetenskapen som ligger till grund för utbildningsprogrammen, presenterad av välrenommerade Svenska och internationella föreläsare.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre
Mer information: hlrkonferens.seSweden MEETX PCO

Bokmässan


26 – 29 september, 2019
Bokmässan är Nordens största mötesplats för bok- och biblioteksbranschen och är ett spännande evenemang för såväl en branschpublik som allmänhet. Ingen annan bokmässa i världen erbjuder ett lika omfattande seminarieprogram. Förutom seminarierna hålls program på mässans olika scener. I montrarna pågår aktiviteter hela dagarna, och där finns fack- och skönlitteratur, läromedel, barnböcker, serier, tidskrifter och mycket mer.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: bokmassan.seSweden MEETX PCO

Suicidprevention – 12:e nationella konferensen


2 – 3 oktober, 2019
Årets tema: Tillsammans för livet!
Fyra personer dör varje dag i självmord i Sverige. Mänskliga tragedier och omfattande lidande följer med varje dödsfall. Samtidigt vet vi att det finns effektiva och väl prövade metoder som gör det möjligt att förebygga och förhindra suicid.
Suicidprevention är en samhällsfråga som angår oss alla. Inom allt fler områden växer ett engagemang och en vilja att delta och bidra.
Den nationella konferensen för suicidprevention är en mötesplats för alla som vill vara med och förebygga självmord. Programmet fyller vi med goda exempel från olika verksamhetsområden, varvat med personliga berättelser och erfarenheter, ny kunskap och den senaste forskningen.

Plats: Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping
Mer information: suicidprevkonferens.seSweden MEETX PCO

Nordic Architecuter Fair


15 – 16 oktober, 2019
Nordic Architecuter Fair är den nordiska arenan för framtidens arkitektur och stadsplanering. Under mötesplatsen sammanstrålar arkitekter, stadsplanerare, miljöstrateger, politiker, byggherrar och leverantörer för att diskutera en av vår tids största frågor: hur ska framtidens samhällen se ut och fungera?

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: nordicarchitecture.seSweden MEETX PCO

Nordic Property Expo


15 – 16 oktober, 2019
Nordic Property Expo är den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch.

Syftet med mötesplatsen är att agera helhetslösning för dig inom fastighetsbranschen samt samla branschens ledande aktörer och leverantörer. Här sprider vi kunskap, väcker debatt och skapar möjligheter att knyta nya kontakter för lönsamma affärer. Tillsammans bygger vi en spännande och dynamisk nordisk region.

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: propertyexpo.seSweden MEETX PCO

Logistik och transport


7 – 8 november, 2019
Logistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens med fokus på alla er som ansvarar för ett varuflöde. Du kan var beslutsfattare på ett varuägande bolag, importör eller exportör av varor. Du kanske är grossist, detaljist, e-handlare eller någonting däremellan. Vi vänder oss också till alla er som producerar och utvecklar transporter och logistiktjänster.

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: logistik.toSweden MEETX PCO

Kvalitetsmässan 2019


12 – 14 november, 2019
Kvalitetsmässan är årets största, och viktigaste, mötesplats för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Det gäller tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande.

Kvalitetsmässan ger dig tillgång till det du behöver för att efter tre dagar i Göteborg kunna åka hem och skapa en ännu bättre verksamhet. Som vanligt erbjuder vi deltagarna en helhetsupplevelse. Toppolitiker blandas med innovativa nytänkare, forskare med toppchefer och utvecklingsmänniskor från hela Sverige med personer från övriga världen som bidrar till att lyfta blicken globalt.

Plats: Svenska mässan, Göteborg
Mer information: kvalitetsmassan.seSweden MEETX PCO

6th EMA Education Conference


29 – 30 november, 2019
The very foundation of good midwifery practice is an excellent midwifery education. Within Europe, we have a lot in common but also differences regarding both education and practice. During two days we will learn more from educational research, share expertise with each other and learn more about future innovations and challenges in midwifery education.

Plats: Clarion Hotel & Conference Malmö Live
Mer information: emaeducation2019.se